Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členské příspěvky mládeže

POZOR !

Od 1.1.2018 dochází k těmto úpravám členských příspěvků:

Prosím příspěvky na rok 2018 platit až 1.1.2018 a později!!!

Do 31.1.2018 nutno uhradit též roční poplatek ve výši 100Kč (členství FAČR)

 

 

1.skupina 

-rodiče dětí s trvalým pobytem v Teplicích, kteří mají podepsané (neduplicitní) prohlášení pro příspěvek od města a město toto prohlášení uzná jako platné !

-rodiče dětí s trvalým pobytem v Srbicích.

-rodiče, kteří mají v klubu 2 a více dětí, kteří jsou řádně přihlášeni za člena klubu a mají v daném roce uhrazeno členství FAČR.

roční členský příspěvek 1.200Kč, který lze uhradit v půlročních (600Kč), čtvrtletních (300 Kč) nebo měsíčních (100 Kč) splátkách. Vždy musí být částka připsána na účet klubu do 20. dne v měsíci. 

2.skupina

všichni ostatní, kterých se netýká skupina 1.

roční členský příspěvek 2.400 Kč, který lze uhradit v půlročních (1.200,-), čtvrtletních (600 Kč) nebo měsíčních (200 Kč) splátkách. Vždy musí být částka připsána na účet klubu do 20. dne v měsíci. 

Číslo účtu u ČSOB  275477721/0300 jako variabilní symbol uveďte ID, pokud ho neznáte, tak rodné číslo a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a období za které platíte (Jan Dik 01-03.2018)

Proti dlužníkům bude postupováno dle vnitřních směrnic klubu.

 

Příspěvky je nutno uhradit vždy do 20.dne daného měsíce.

Nově se platí za každý měsíc, tzn. od ledna do prosince !!!

Nikdy v daném roce neplaťte příspěvky na rok další. tzn, že v roce 2018 neplaťte za leden 2019 atd.